sữa chửa thang máy

sản xuất thang máy

KIỂM ĐỊNH THANG MÁY
 

KIỂM ĐỊNH THANG MÁY

Kiểm định thang máy hay còn gọi là kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy là quá trình kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của thiết bị dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
 
Trong lĩnh vực kiểm định an toàn thang máy người ta chia thang máy ra các loại sau:
 
Kiểm định thang máy điện
Thang máy thủy lực
Kiểm định thang máy chở hàng
Thang máy điện không có phòng máy
Tại sao phải kiểm định thang máy
Kiểm định thang máy nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho người lao động thì việc kiểm định an toàn còn có lợi ích:
 
Tăng năng suất lao động do thời gian làm việc của thiết bị không bị gián đoạn
Giảm các chi phí bồi thường do tai nạn lao động gây ra
Đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa trong quá trình vận chuyển
Là bằng chứng pháp lý cần thiết cung cấp cho các đơn vị bảo hiểm cũng như khách hàng khi đánh giá.
Tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
Tiêu chuẩn kiểm định thang máy
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được sử dụng trong quá trình kiểm định thang máy phải phù hợp với quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn mà Nhà nước đã ban hành.
 
QCVN02:2011/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện
QCVN 07:2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
QCVN 18:2013/BLĐTBXH, Quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực
QCVN26:2016/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện không có buồng máy
QTKĐ21:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện
QTKĐ22:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực
QTKĐ23:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumnwaiter)
QTKĐ24:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện không có phòng máy
TCVN6904:2001, Thang máy điện. Phương pháp thử - Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và phương pháp thử
TCVN6396-3:2010, Thang máy chở hàng dẫn động điện. Yêu cầu về cầu tạo và lắp đặt
TCVN7550:2005, Cáp thép dùng cho thang máy. Yêu cầu tối thiểu
TCVN6905:2001, Thang máy thủy lực. Phương pháp thử. Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
TCVN7628:2007 (ISO 4190),: Lắp đặt thang máy
TCVN5867:2009, Thang máy, cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn
TCVN9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất cho các công trình công nghiệp. Yêu cầu chung
TCVN9385:2012,: Chống sét cho công trình xây dựng. Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
Có thể đánh giá chất lượng theo các tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.
 
Quy trình kiểm định an toàn thang máy có thể thực hiện theo tuần tự các bước sau
Bước 1: Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật
 
Các hồ sơ sau cần được kiểm định viên xem xét:
 
Hồ sơ chế tạo, lý lịch thang máy. Các bản vẽ cấu tạo và bản vẽ nguyên lý hoạt động
Hồ sơ lắp đặt, hoàn công.
Biên bản và phiếu kết quả kiểm định lần trước
Các hồ sơ về thay thế, sửa chữa. Nhật ký vận hành, bảo trì
Hướng dẫn vận hành và xử lý sự cố
 
Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật
 
kiểm định thang máy kiểm tra cáp
 
Xem xét tính đầy đủ và đồng bộ các chi tiết, bộ với hồ sơ chế tạo
Kiểm tra khuyết tật, biến dạng của các chi tiết và bộ phận cabin, giống thang, hố thang, cửa thang puli, cáp, đối trọng ...)
Kiểm tra hệ thống thủy lực (đối với thang máy thủy lực)
Đo điện trở nối đất
 
Bước 3: Thử nghiệm
 
Quá trình thử nghiệm chỉ thực hiện khi các bước kiểm tra trên có kết quả đạt yêu cầu.
 
Thử không tải: Vận hành thang máy ở chế độ không tải để kiểm tra hoạt động của các bộ phận
Thử với các chế độ có tải trọng theo thứ tự 100% tải định mức và 125% tải trọng định mức.
Đánh giá tình trạng hoạt động của các cơ cấu thang máy khi thử nghiệm.
 
Bước 4: Xử lý kết quả kiểm định thang máy
 
Lập biên bản kiểm định thang máy theo mẫu quy định
Lập biên bản kiến nghị, khắc phục (nếu có)
Dán tem kiểm định, thông qua biên bản kiểm tra và ban hành kết quả kiểm định nếu quá trình kiểm tra đạt yêu cầu .
Thời hạn kiểm định thang máy
Tùy theo thời gian sử dụng của thang máy mà có các thời hạn kiểm định định kỳ khác nhau:
 
Thời điểm kiểm định thang máy
 
Kiểm định an toàn lần đầu sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng
Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng
Chế độ kiểm định bất thường khi có thay đổi, sửa chữa. Khi có các yêu cầu bất thường của cơ quan chức năng hoặc người sử dụng.
Kiểm tra chất lượng khi ngập khẩu, xuất khẩu
Thời hạn kiểm định định kỳ
 
Thang máy có thời gian sử dụng nhỏ hơn 10 năm: Thời hạn kiểm định định kỳ là 3 năm.
Đối với thang máy có thời gian sử dụng trên 10 năm: Thời hạn kiểm định định kỳ là 2 năm
Đối với thang máy có thời gian sử dụng trên 20 năm: Thời hạn kiểm định định kỳ là 1 năm
Ai được phép kiểm định thang máy
Lĩnh vực kiểm định máy, thiết bị, vật tư là hoạt động có điều kiện. Chỉ những tổ chức, cá nhân được nhà nước chỉ định mới được thực hiện công việc này.
 
Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị được nhà nước chỉ định thực hiện chức năng kiểm định và chứng nhận chất lượng theo quyết định số 1696/QĐ-BLĐTBXH ngày 23 tháng 11 năm 2018.
 
Chi phí kiểm định thang máy
Chi phí kiểm định thang máy tối thiểu được Nhà nước quy định mức giá tối thiểu theo thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH dựa vào đặc tính kỹ thuật của thang máy.
 
Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà chi phí kiểm định thang máy có thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

lắp đặt thang máy